Нација Online

• Претрага

Последња 3 броја

  • 18 - 20

  • 15 - 17

  • 11 - 14

Naslovna 18-20
Naslovna 15-17
Naslovna 11-14
Mедији у Србији у првој деценији XXI века?
 
Rastko

NSPM

Svetigora

Vitezovi

Dragos Kalajic

Arktogeja

Zenit

Geopolitika

Geopolitika

Архива 2005-2006>Земља
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Сценарио

 

„ОПЕРАЦИЈА 2006”: ШТА ЋЕ СЕ ДОГОДИТИ АКО ЗАИСТА НАРЕДНЕ ЗИМЕ БУДЕ ЈЕДНОСТРАНО ПРОГЛАШЕНА СЕЦЕСИЈА КОСМЕТА

Снага српског непристајања

 

Испаљивање тајних сценарија је јед­на од уоби­ча­је­них тех­ни­ка за од­и­гра­ва­ње ма­лих и ве­ли­ких про­па­ганд­но-пси­хо­ло­шких ига­ра, за опи­па­ва­ње пул­са, при­пре­ма­ње те­ре­на, „на­ви­ка­ва­ње на ло­ше ве­сти”. Сценарији налажу опрез и анализу, али им се не сме приступати малодушно и фаталистички

 

Пише: Урош Бошковић
Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Звона

 

ПОСЛЕ ВОЈСКЕ, СТРАТЕЗИ РУШЕЊА ИНСТИТУЦИЈА У СРБИЈИ ОТПОЧЕЛИ ГЛАВНИ ПРОПАГАНДНИ УДАР НА ЦРКВУ

Опело за чињенице

 

План циља да Србија у коначне политичке расплете на Балкану уђе без иједне институције са великим поверењем у народу. Када на сто буду стављени модели наметнутих „решења”, да једини саговорници глобалним усрећитељима буду слаби, неодлучни, корумпирани, лако рањиви политичари. Да не остане ни једна јака, кредибилна и свенародна институција кадра да у критичним тренуцима иступи и каже: „На ово се не може пристати!”

 

Пише: Милош Анђелић
Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Истина и помирење

 

СРЕ­БРЕ­НИ­ЦА И БРА­ТУ­НАЦ: РА­ЧУ­НИ­ЦЕ, МО­ДЕ­ЛИ, ЗЛО­У­ПО­ТРЕ­БЕ

Од­су­ство до­брих на­ме­ра

 

Ве­ли­ки тим углед­них струч­ња­ка  Ме­ђу­на­род­не гру­пе за ис­тра­жи­ва­ње о Сре­бре­ни­ци, пред­во­ђен Едом Хер­ма­ном са Уни­вер­зи­те­та у Пен­сил­ва­ни­ји, ком­пле­ти­рао је на пре­ко 250 стра­на свој из­ве­штај о ствар­ним рат­ним зби­ва­њи­ма у Сре­бре­ни­ци. Ба­ра­та­ју­ћи ег­закт­ним чи­ње­ни­ца­ма и ви­ше­стру­ко про­ве­ре­ним на­ла­зи­ма, овај тим ча­сних струч­ња­ка пот­пу­но опо­вр­га­ва зва­нич­ну аме­рич­ку и му­сли­ман­ску вер­зи­ју

 

При­ре­ди­ла: Ма­ри­ја Кне­же­вић Пе­тров

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Поглед споља

 

БЕОГРАД И ВИСОКА ЦЕНА „ЕВРОАТЛАНТСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА”

Србија у неколико оброка

 

Међународни фактори не крију да их Србија интересује као празно и „слободно” тржиште у срцу Балкана, територија без сопственог суверенитета. Зато је поздрављена чињеница да је Коштуничина влада потписала споразум са преко тридесет невладиних организација, признајући „њихову улогу у процесу европске интеграције” и одређујући их као „своје природне партнере”. Фондације и НВО које су непосредно учествовале у уништавању Југославије сада на јеловнику добијају Србију

 

Пи­ше: Си­ро Ази­не­ли
Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Границе разума

 

ДАЛЕКОСЕЖНЕ ПОСЛЕДИЦЕ ГАЈЕЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ГЕНЕТСКИ МАНИПУЛИСАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ КУЛТУРА

Малоумни робови профита

 

Мачвански случај јасно указује да путеве треба блокирати и побуне подизати пре сетве, уз захтев држави да се умеша у свој посао и обрачуна се са мафијом, а не у време жетве, изговарајући се на сиромаштво, тражити право да се „само још овај пут” тржишту испоручи отровна храна. Јер то није само стратешки удар на привреду  Србије и њену најизгледнију развојну шансу, него и отворена диверзија против здравља нације, с непоправљивим последицама

 

Пише: Наташа Стевић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Врућа јесен

 

СРБИЈА И ММФ: ПРИМОРАВАЊЕ НА ЛОША РЕШЕЊА

Принудна добровољност

 

Одговор на тобоже претеће питање шта је реална алтернатива оваквим реформама врло је једноставан, већ готов и проверен, спроведен у дело – модел примењен у Словенији, Чешкој и (после великог отрежњења) у Пољској. А тамо је урађено готово све потпуно супротно од онога што у Србији спроводе ММФ-ови „извршиоци локалних радова” угурани и у Ђинђићеву и у Коштуничину владу

 

Пише: Петар Ћирић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Октобарска револуција

 

ПЕТ ГОДИНА НАКОН ПОЛИТИЧКОГ ПРЕВРАТА ИЗ 2000, У СРБИЈИ СУ СТАРИМ РОВОВИМА САМО ПРИДОДАТИ НОВИ

Лаки кошмар бездржавног стања

 

Нема ни минималне сагласности у оцени најважнијих догађаја и процеса, као ни у процени даљих кретања. Једни су незадовољни моделом „реформи”, други брзином, трећи заштитом националних и државних интереса, а сви заједно очигледним исходима. Извесно је једино ко ће све ово да плати, само што коначна цена још није испостављена. Обележавајући истек „прве петољетке”, преносимо једну из подужег низа радикалних критика. Радикалних похвала није било. „Они који живе од данас до сутра треба још само ноћас да се стрпе”

 

Пише: Милорад Вукашиновић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Одбројавање

 

ПРЕГОВОРИ О СТАТУСУ ИЛИ ЗАПЛЕТ РАСПЛЕТА КОСМЕТСКОГ ЧВОРА

Формуле једностране равнотеже

 

„Ср­би­ја не­ма ни је­дан је­ди­ни раз­лог да се хи­сте­рич­но и бр­зо­пле­то од­рек­не те­ри­то­ри­ја. Уко­ли­ко то чи­ни на на­чин ка­кав је при­ме­рен др­жа­ва­ма уну­тар ЕУ и уко­ли­ко по­ка­же стр­пље­ње и му­дрост, ини­ци­ја­ти­ва по­ла­ко, као у не­кој по­зи­ци­о­ној ша­хов­ској пар­ти­ји, пре­ла­зи на ње­ну стра­ну. Чак и у слу­ча­ју да по­сто­ји тај­ни нај­цр­њи сце­на­рио од стра­не свет­ских моћ­ни­ка и ло­би­ста, ја­сним ста­вом и де­мо­крат­ском про­це­ду­ром, као и на­ци­о­нал­ним кон­сен­зу­сом о стра­те­шким пи­та­њи­ма, мо­же се по­сти­ћи мно­го ви­ше од еуфо­рич­ног при­ста­ја­ња на пр­ву по­ну­ђе­ну шар­га­ре­пу”

 

Пише: Урош Бошковић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Онамо, 'намо

 

ЦРНА ГОРА  КАО МАНИПУЛАТИВНИ ФАКТОР АНТИЕВРОПСКЕ ГЕОСТРАТЕГИЈЕ НА ЈУГОИСТОКУ

Пребројавање балканског пазара

 

Притиснут доказима о личној умешаности у организовани криминал, нарочито након пресуде мафијашком босу Куому у Италији, Ђукановић је отворио убрзана стратешка разигравања у два правца. Беспоговорно се прилагодио америчком сценарију противевропске геостратешке употребе Балкана, али и омогућио контроверзним руским олигарсима власништво над готово 60 одсто црногорске привреде и 80 одсто црногорског извоза (што се тумачи као грађење одступнице, јер зна да Американци своје клијенте, кад им истекне рок употребе, лако пусте низ воду). Да ли ће то бити довољно да му „господари игре” допусте недопустиво и коју ће цену за то морати да плати нормална Црна Гора?

 

Пише: Милорад Вукашиновић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Поглед споља

 

НАСТАВАК ДЕСТРУКТИВНИХ ПРОЦЕСА НА БАЛКАНУ, ПО СТАРИМ СЦЕНАРИЈИМА И СА СТАРИМ ПРОДУЦЕНТИМА

Еликсир из бурета барута


„Од статуса регионалне европске силе, која је ослобађала и окупљала Јужне Словене, бивајући њихов Пијемонт, у држави која је дуго била узор, сада неко жели да сведе Србију на сиромашну карикатуралну државицу ограниченог суверенитета, остављену на милост и немилост страним силама и пљачкашким походима великих финансијских корпорација, маскираним у високу геополитику. Да ли је то пут за стварно успостављање регионалне стабилности, или увод у нове несреће?”

 

Пише: Ђовани Ланца

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Одбројавање

 

КОСОВО И МЕТОХИЈА ИЗМЕЂУ „СРПСКОГ ГРАЛА” И „НАГРАДЕ ЗА АЛБАНЦЕ”

Непланирано буђење Србије

 

„Иако албански ментори у ,светској власти’ о томе нерадо говоре, очигледно је да је у Србији дошло до преокрета на који нису рачунали и који свакако нису желели. Процењивано је да су Срби у дубокој анестезији, слуђени системом претњи и илузорних нада, депримирани диригованим расулом које их окружује. Мислило се да је апатија достигла такве размере, да су воља за животом и инстинкт самоодржања толико утрнули, да ће за марионетски део политичке класе представљати готово рутинску ствар да својим потписом оправда убијање једне земље, легализује отимачину и задуго закује српску судбину у беди самопоништења. Међутим, Србија се нагло заинтересовала за своју судбину, а то јој озбиљно повећава шансе”

 

Пише: Димитрије Ђурић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Џелати и жртве

 

ХРОНИКА НАЈАВЉЕНЕ СМРТИ: СЛОБОДАН МИЛОШЕВИЋ (1941–2006)

Историја и трагедија

 

„Да, животни пут Слободана Милошевића заиста има карактер Шекспирове творевине. Сви елементи су ту: амбиција, понос, моћ, насиље, злокобно утицајна жена, манипулације, дволичност, изазивање судбине, пад, освешћење, стоичко па и херојско ношење са злим силама, постхумно искупљење. И dramatis personae и сценски захват су колосални. У народу свиклом да производи више трагедија него што може да издржи, трагедија звана Слободан Милошевић нема премца”

 

Пише: др Срђа Трифковић*

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Одлазак

 

ЦР­НА ГО­РА, 21. МАЈ 2006: КА­КО ЈЕ МА­ШАН ПРЕ­ЛО­МИО У МО­ЗАК (II)

Има ти­јех па­ра

 

„Ни­чим Ђу­ка­но­вић ни­је из­не­на­дио, али је, ви­ди­мо, све спро­вео. Учи­нио је то са си­гур­но­шћу игра­ча ко­ји уна­пред зна да ће ње­гов гол и оф­сај­да би­ти при­знат и на­гра­ђен ова­ци­ја­ма. Да ли је то до­каз по­ли­тич­ке спо­соб­но­сти или про­сто крај­ње бе­стид­но­сти, ком­би­но­ва­не са на­сме­ше­ним на­си­љем? Или су, у ова­квом по­рет­ку вред­но­сти, политика и бестидност јед­но те исто? За­што су исте ства­ри за исте љу­де и по­ли­тич­ке цен­тре би­ле ужа­сне у Ср­би­ји до 2000, а по­хвал­не и мо­дер­не у Цр­ној Го­ри 2006? Ни­су ли ова пи­та­ња не­под­но­шљи­во ре­то­рич­ка, а од­го­во­ри од­већ и бол­но по­зна­ти? Ни­је ли не­ре­ал­на и на­ив­на ср­би­јан­ска на­да да то ,на­да­ље не­ће би­ти про­блем Ср­би­је’?”

 

Пи­шу: Ди­ми­три­је Ђу­рић и Ања Бог­да­но­вић

Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља - Поглед споља

 

НЕ ПОСТОЈИ „СЛУЧАЈ ОРИЋ” НЕГО „СЛУЧАЈ ХАГ”: ЈОШ ЈЕДНО ПОНИЖАВАЊЕ ПРАВА И ШАМАР ПРАВДИ

Окрени и трећи образ

 

„Хашки трибунал је упорно одбијао доказе оптужбе и изјавио да су хапшење Насера Орића и суђење само ,уступак српској заједници’. Муслимански командант, за Србе несумњиво злочинац који је српска села претварао у згаришта и гробља, пуштен је на слободу као да је опљачкао самопослугу, што је довело до дубоког узнемирења људи и стварања даљих изговора да се цинично оцрњује један народ и да се подсмехне његовом болу, док се судије смеше са оним ,sorry’ на уснама”

 

Пише: Микеле Алтамура
Цео текст >
 
Сними ПДФШтампаПошаљи препоруку
Архива 2005-2006 > Земља

 

ЕВРОПА И РЕФЕРЕНДУМ У ЦРНОЈ ГОРИ

Смртно озбиљна смејурија

 

„Да, била је то смејурија, или фарса. Али не треба брзоплето закључивати: смисао даљег комадања српског етничког и геополитичког простора није локални него има паневропске димензије. Балкан је несумњиво лабораторија за оно што чека Европу. Једна делегација баскијских и каталонских сепаратиста учествовала је на карневалу ,независности’ у Подгорици. Принцип ,један етнос – једна држава’ најбољи је начин, на нашем континенту, за уништење постојећих националних држава и спречавање стварања европског геополитичког блока који би у будућности био способан да се делотворно супротстави америчком присуству и хегемонији”

 

Пише: Ив Батај

Цео текст >
 


Nacija

Светлосна упоришта Драгоша Калајића

Број 18-20

Број 15-17

Број 11-14

Архива 2005-2006


Нација Online :ПочетнаАрхива 2005-2006Рубрике Земља